Serge Meijboom is een ervaren business informatie analist en ontwerper met passie voor business processen en de informatie die daarin een rol speelt. Hij neemt business jargon snel tot zich en helpt klanten hun business/ enterprise en user requirements op een effectieve en gestructureerde manier te definiëren. Serge zet deze requirements vervolgens om in kwalitatieve ontwerpen op zowel datawarehouse, business intelligence en business proces management gebied.

Zijn filosofie op het gebied van informatiemanagement is gebaseerd op het definiëren van informatieproducten die daadwerkelijk waardevermeerderend zijn, een duidelijke doelgroep hebben en gekoppeld kunnen worden aan één of meerdere bedrijfs- of sturingsprocessen binnen de organisatie. Serge toetst de requirements continue tegen deze aspecten om zodoende met de stakeholders de juiste discussie te kunnen voeren rondom nut en noodzaak.

Op het voortbrengingsproces van requirements richting daadwerkelijke implementatie heeft Serge een heldere visie die hij graag uitdraagt. Hij heeft ook ervaring met het implementeren van een dergelijk voortbrengingsproces binnen projecten en staande organisaties.